Am Jisrael Chaj – Projevy ze shromáždění na Staroměstském náměstí

Omer Tal odříkal na shromáždění Společně pro Izrael modlitbu za mír. Foto: Barbara Matějková

Projev předsedy FŽO Petra Papouška

Dobrý den vážení přátelé,

jménem Federace židovských obcí v České republice děkuji všem, kteří jste přišli. Vážíme si toho, že jsme MY VŠICHNI, DNES, TADY a společně vyjadřujeme podporu Izraeli a jeho obyvatelům. Již tím je mnoho řečeno. Nejenom Izrael, ale široká židovská komunita hluboce vnímá čas před
7. říjnem a po 7. říjnu 2023. Svět se pro nás všechny změnil a troufám si tvrdit, že již nebude jako dřív. Teroristický akt Hamásu nebyl jen útokem na Izrael a jeho obyvatele, ale na židovskou komunitu po celém světě, na liberální a demokratické hodnoty naší civilizace. Vzpomeňme na všechny děti, ženy a muže, kteří byli mučeni, zavražděni a uneseni. Židé i nežidé bez rozdílu. Způsob provedení byl útokem na hodnoty světa, ve kterém žijeme, který je nám blízký a který musíme chránit. Terorismus je nutné bez jakýchkoliv podmínek jednoznačně odsoudit. Izrael není v obranné válce s Hamásem kvůli odplatě nebo pomstě, ale proto, aby zajistil, že teroristická vláda Gazy nezopakuje své barbarství.  Izrael je demokratická země se všemi klady i zápory, chce žít v míru. Po nedávných mírových smlouvách se čtyřmi arabskými zeměmi byla připravována další se Saudskou Arábií. Jednání jsou nyní přerušena, což bylo nejspíše jedním z cílů teroristů Hamásu.     

Foto: Barbara Matějková

Dívenky Raz Asher, 5 let, a Aviv Asher, 3 roky, jsou stále se svou maminkou uneseny v Gaze a s nimi dalších 240 osob mnoha národností, převážně civilistů. Požadujeme jejich bezpodmínečné okamžité propuštění.  

Je to těžký čas pro Izrael, židovskou komunitu po celém světě a také pro Palestince, kteří mají právo na sebeurčení bez teroristů. Tato válka začala nepředstavitelným barbarským útokem Hamásu, který je výhradně zodpovědný za rozpoutání násilí a za všechny oběti na obou stranách. Izraelských i palestinských civilních obětí bez rozdílu litujeme a vyjadřujeme soustrast jejich blízkým. 

Hydra antisemitismu je celosvětově opět na vzestupu. Slova se v dnešním mediálním světě  mohou jednoduše a rychle proměnit ve fyzické násilí, které vidíme v přímém přenosu v západní Evropě i ve Spojených státech. Proti těmto projevům je třeba bojovat všemi dostupnými prostředky demokratického světa.

Děkuji všem, kteří chápou složitou situaci Izraele na Blízkém východě. Děkuji ústavním činitelům, vládě a především panu premiérovi Fialovi za podporu v této nelehké době.

Am Israel Chai

Projev velvyslankyně Státu Izrael Anny Azari

Přátelé,

chci poděkovat každému z Vás, kdo jste přišli. V této hrozivé době je útěcha být v České republice a cítit vaši podporu. Je to podpora, která přichází doslova ze všech stran – od vlády, opozice i od běžných lidí.

Ráda bych tady poděkovala především panu premiéru Petru Fialovi za to, že od prvních dnů války stojí Česká republika jednoznačně za Izraelem.

Foto: Barbara Matějková

Děkujeme za Vaše slova podpory, za Vaši neúnavnou práci na mezinárodním poli i za to, že jste přijel do Izraele vyjádřit solidaritu naší zemi osobně.

Děkuji Vám mnohokrát, toda raba, pane premiére Fialo.

Jak víte, pozemní operace je na začátku. Pozornost Izraelců se upírá k bezpečnému návratu všech rukojmích unesených do Gazy. Příběh každého z nich vás zasáhne. Pro mě nejbolestnější jsou příběhy těch nejmenších z nich, unesených miminek a batolat. Některá z nich jsou přitom v této hrůze zcela opuštěna. Bez rodičů. Bez kohokoliv blízkého.

Proto máme nyní dva jasné cíle: Osvobodit rukojmí a eliminovat Hamás.

Prosím, pojďme teď spolu a nahlas říct:

„Svobodu rukojmím!“

„Svobodu rukojmím!“

„Svobodu rukojmím!“

Toda raba.

Projev předsedkyně ČUŽM Emmy Günsberger

Když jsem byla požádána o to, abych zde dnes promluvila, váhala jsem. Ani ne tak kvůli nervozitě, ale protože jsem měla strach. Poprvé v životě se opravdu necítím bezpečně. Tento pocit se mnou nyní sdílí většina mladých Židů v České republice.

Dnes zde stojím, abych promluvila jménem České židovské mládeže. My všichni už roky slýcháme od svých židovských přátel z jiných částí Evropy, jak každá eskalace izraelsko-palestinského konfliktu ovlivňuje nárůst antisemitismu v jejich zemích. Vyprávěli o verbálních i fyzických útocích a o všudypřítomném strachu. My zde v Česku jsme měli dlouho pocit, že nás se to svým způsobem netýká. Ale právě probíhající válka nás vyvedla z naivního omylu.

Téměř každý Žid má v Izraeli rodinu, přátele, případně alespoň známé. Všichni tam někoho máme. Po tragédiích 7. října s námi málokdo projevil soucit, většina našich nežidovských přátel bohužel vůbec netuší, co prožíváme. Naopak musíme čelit zpochybňování těchto masakrů.

Každým dnem, kdy konflikt na Blízkém východě eskaluje, se potýkáme s větší mírou nenávisti, ospravedlňování terorismu, nebo dokonce obviňování nás jakožto českých Židů ze současného vývoje situace. Lidé, kteří byli naši přátelé, po nás chtějí vysvětlení. Chtějí znát náš názor, aby nás obratem mohli konfrontovat, nehledě na to, zda o konfliktu něco vědí, nebo zda se o něj začali zajímat před 3 týdny.

Jako bychom i my nesli nějakou spoluzodpovědnost. Vaši židovští přátelé Vám nedluží žádné odpovědi ani vysvětlení!

Na sociálních sítích se šíří shluk neúplných, zavádějících, dokonce často úplně nepravdivých informací. Jako by se všichni ze dne na den stali experty na blízkovýchodní region a cítí potřebu sdílet emotivní vyjádření.

Válka mezi Hamásem a Izraelem si již pomalu nachází cestu i na české univerzity. Ano, naneštěstí jsme už zaznamenali první incidenty verbálních útoků na židovské studenty jak ze strany vyučujících, tak ze strany spolužáků.

Máme strach.

A jak tedy můžete pomoci Vy?

Prosím Vás, když budete svědky projevů antisemitismu, vystupte z řady a ozvěte se!

Prosím, nesdílejte nepotvrzené informace. Nemusíte se vyjadřovat ke všemu. Nepoužívejte termíny, které označují jiné konkrétní historické souvislosti. Buďte opatrní na pojmy, které nesou komplexní významy a mají své historické či politologické definice.

Nepolarizujme už tak vyhrocený konflikt. Prosím, buďme zodpovědní, i na slovech záleží.

Pamatujme, že antisemitismus, stejně jako všechny formy fanatismu, oslabuje samotnou strukturu celé naší společnosti.

Děkujeme, Am Jisrael Chaj