MIŠ-MAŠ מיש-מש

Miš-maš

Akce

Památník ticha, nádraží Bubny,

Praha 77. 12. 17.00

Letošní první chanukové světlo opět připomene pradávné vítězství Judy Makabejského. Stane se mementem zamyšlení nad nekonečným bojem za malý kousek pouště, svobodného místa pro život a modlitbu, o který se vede nekonečná válka. První světlo letošního svátku rozsvítí zemský rabín Karol Efraim Sidon. O hudební doprovod se postarají studenti Gymnázia Přírodní škola.

Více: www.pamatnikticha.cz

Židovská obec v Praze, Maiselova 18, Praha 1

12. 12. 19.00

Vystoupí zpěvačka Kateryna Kolcova-Tlustá, architekt, herec a spisovatel David Vávra, akordeonista Aliaksandr Yasinski, klavírista a skladatel Jiří Pazour, herec a režisér Milan Šteindler, violoncellista František Host, klavírista Stanislav Gallin, Lauderovy školy. Zahraje klezmerová kapela Trombenik. Bude se konat charitativní prodej placek. Občerstvení zajišťuje restaurace Šalom.

Vstupné 200 Kč, senioři a mládež 150 Kč, k zakoupení v pokladně ŽOP 

Výstavy

Památník Terezín, předsálí kina Muzea ghetta, Terezín

14. 12. 2023–28. 2. 2024 , Vernisáž: 14. 12. 14.00

Výstava, kterou Památník Terezín představuje dílo sochaře Jiřího Kačera, uvede především jeden ze segmentů jeho tvorby, a to velkoplošné frotáže, které umělec poprvé vystavil před více než deseti lety v Nové síni v Praze. Jako sochař pracuje s nejrůznějšími materiály, které jemně dotváří při respektu k původnímu odlomenému tvaru tak, aby nenápadně vyzdvihl jeho specifické vlastnosti.

Více: www.pamatnik-terezin.cz 

Jeruzalémská synagoga, Jeruzalémská 7, Praha 1

6. 11. 2023–5. 1. 2024

Sedmero požehnání je soubor fotografií, které pořídil Jindřich Buxbaum na sedmi místech během oslav jarcajtu významných rabínů, kteří zde působili. Snímky pocházejí z významných židovských center v Mikulově a v Holešově na Moravě, Lezajsku a Lelowě v Polsku, v Umanu a Medžibiži na Ukrajině a na Slovensku v Bratislavě. Fotografie byly v roce 2020 vydány knižně s doprovodnými texty judaisty Daniela Soukupa.

Více: www.synagogue.cz

Přednášky

Max Brod 1965

Židovská obec Plzeň, Rabínský dům v Plzni, Palackého 442/3, Plzeň

11. 12. 17.00

Nakladatelství NAUTILUS a Židovská obec Plzeň zvou vás a vaše přátele na uvedení knihy Jitky Radkovičové v Rabínském domě v Plzni (dvůr za Velkou synagogou). Kniha vyšla za finanční podpory Plzeňského kraje, Nadace 700 let města Plzně a Okresní rady Junáka Plzeň-město.

Více: www.zoplzen.cz

Knihovna Václava Havla, Voršilská 130/8, Praha 1

17. 12. 19.00

Přednáška v rámci svobodné akademie, projektu Knihovny Václava Havla, upozorní na některé aspekty Tóry jako nauky, učení a výuky. Karol Sidon je vrchní zemský a bývalý vrchní pražský rabín, dramatik, spisovatel, scenárista, náboženský myslitel, bývalý chartista a disident. Některé povídky a romány psal pod pseudonymem Chaim Cigan.

Více: www.vaclavhavel.cz

Židovské muzeum Praha, Kavárna Hlína v Kampusu Hybernská, Hybernská 4, Praha 1

14. 12. 18.00

Wagnerův spis Židovství v hudbě vyšel roku 1850, dodnes však probouzí spory, otázky a diskuse. Jsou badatelé stojící v tradici různých vědeckých diskursů (judaistického, germanistického, historického, lingvistického) schopni shodnout se na interpretaci a hodnocení textu, který byl napsán ani ne před dvěma sty lety? Setkání nad čerstvě vydanou knihou bude mít podobu diskuse nad těmito otázkami v úzkém okruhu těch, kteří k podobě knihy v té či oné podobě přispěli. Vstup je zdarma.

Více: www.jewishmuseum.cz a take zde

Nové knihy

Kniha MAZAL TOV! od rabína Davida Maxy s půvabnými ilustracemi Terezy Pisklákové představuje židovské tradice a zvyky. Je určená čtenářům z České republiky, země, která je s židovskou historií úzce provázána.

Nakladatel Práh 2023

Podnětem k sepsání této středověké knihy byla žádost, s níž se na rava Nisima obrátil jeho příbuzný, aby mu příběhy „našich nejlepších a nejvznešenějších učenců Talmudu blahé paměti“ o Boží spravedlnosti dodal víru a poskytl útěchu v žalu ze smrti jeho syna. Výsledkem byla judeoarabská sbírka vyprávění, majících za cíl utěšit a poučit ve věcech náboženského práva a víry, zvláště pak v otázkách odměny a odplaty ve světě příštím.

Nakladatel Academia 2023

Seriál

Čtyři detektivové. Čtyři časové linie. Jedno tělo. Aby zachránili budoucnost Británie, musejí nejprve vyřešit vraždu, která změnila běh dějin. Britský kriminální/science fiction seriál, který pro Netflix napsal a vytvořil Paul Tomalin. Je založen na stejnojmenném grafickém románu DC Vertigo z roku 2015, který napsala Si Spencerová a ilustrovali Dean Ormston, Tula Lotay, Meghan Hetrick a Phil Winslade. V jedné z hlavních rolí uvidíte izraelskou herečku Širu Haas, kterou si možná pamatujete z filmu Unorthodox.

Hudba

Záznam listopadového koncertu v klubu Baška, který se nesl v atmosféře nabité emocemi pro společenství lidí z dnešního i bývalého undergroundu. Názvy písní i jejich obsah evokují tíživou atmosféru globální frustrace z násilí, devastace životního prostředí, kulturních válek, podkopávání základů liberální demokracie, resuscitace primitivního nacionalismu a populismu…

Více: www.fedorgal.cz/blog/

Divadlo

Divadlo Na zábradlí – Eliadova knihovna,

Anenské náměstí 5, Praha 1

10. 12. 19.00

Některé příběhy jsou zdánlivě nedotknutelné. Nesou velké napětí. Mají skryté plochy a tajné chodby. Můžeme jen tančit kolem vchodu do jeskyně a nahlížet dovnitř. Život Fredyho Hirsche k takovým příběhům patří. Je zahalený několikerou nedotknutelností – je to příběh trenéra a učitele dětí v nelidských podmínkách, Žida v koncentračním táboře, příběh homosexuála v totalitě.

Více: www.maso-pust.cz

Moravské divadlo Olomouc, třída Svobody 33, Olomouc

12. 12. 19.00

Česká premiéra divadelní adaptace stejnojmenného románu Chaima Potoka. Jeho děj nás přivádí do New Yorku 50. let 20. století, konkrétně pak do ortodoxní židovské komunity, v níž žije Ašer Lev, mimořádný mladík, který oplývá nevídaným výtvarným talentem. Jeho umělecký dar ale není v tamní komunitě považován za požehnání, nýbrž za pokušení pocházející ze strany zla. Režie Adam Steinbauer.

Více: www.moravskedivadlo.cz

Národní divadlo Brno/Mahenovo divadlo, Malinovského nám. 1, Brno

12. a 27. 12. 19.00

Dramatický a napínavý bestseller Aleny Mornštajnové na jevišti! Uhrančivé osudy tří žen a jednoho století se odehrávají v působivé scénografii, s kompletním činoherním souborem a s uchvacujícím hereckým výkonem hlavní představitelky. Režie Martin Glaser.

Více: www.ndbrno.cz

Pro děti

Židovské muzeum Praha, Dílna OVK – dvůr, Maiselova 15, Praha 1

10. 12. 10.00

Zajímalo by vás, proč má chanukový svícen osm ramen? Nebo proč se na Chanuku jedí koblížky a bramborové placky? A kdo jsou vlastně Makabejci? Během našeho povídání si zapálíme chanukii, zahrajeme si drejdl, ochutnáme koblížky a naučíme se písničku. Vstupné 90 Kč.

Více: www.jewishmuseum.cz