Zůstáváš ženou

Nový židovský hřbitov na Smíchově (Malvazinky). Zdroj wikipedia

Gretl Frank

„A každý večer jsme pluli po Temži,“ řekl mladý muž, jemuž se život zdál příliš ponížený jako otrokyně. „Světla a květiny byly na našich lodích, a hudba! Vedle mě se posadila ta malá tanečnice z ‚Gejši‘ a prozpěvovala si sladké anglické písničky.“

Mladá dívka s převelikou touhou po životě mu mlčky naslouchala.

„Nikdy se za něčím podobným nebudu ohlížet,“ myslela si, „nikdy nebudu sedět v tichu domu naplněna vzpomínkami na čin a prožitek a objímat přítomné prostou vřelostí. Toužím, provždy je toto mým podílem! Běsnícímu davu bych chtěla s jásotem běžet vstříc, se silou moře v bouři chci bojovat, lidi potěšit slovy, která v sobě vše k pokoji vykoupit mají – mé srdce krvácí láskou ke všem!“

Myslela si, bezbranná, jen tušením plna, a její duše zářila jí z očí. „Ona je do mě zamilovaná,“ myslel si mladý muž a jemně tiskl její ruku.


Naivní momentka – možná autobiografická – otištěná roku 1901 v mikrosborníčku „Im Reiche Strauss’scher Operetten“, dá se říct bibliofilii tvořené fotosnímky textů pražských německy píšících literátů v redakci Paula Leppina, pochází z pera Margarethe čili Gretl Frank (1872 Smíchov – 1938 Londýn). Dívka s literárními ambicemi pocházela z rodiny smíchovského lékaře, její děd i praděd byli rabíny. Rodina náležela k smíchovské německé, v reálu spíše židovské smetánce, snažící se vydržovat – navzdory době – německé školské a kulturní instituce na předměstí stále více česky se profilující Prahy. Příběh nikdy neprovdané ženy, jejíž urna nakonec spočinula na Novém židovském hřbitově na Malvazinkách, stále čeká na zdokumentování.

Z CYKLU TOULKY MEZI ŽIDOVSKÝMI NÁHROBKY

PŘEKLAD A KOMENTÁŘ KAREL VOŠTA

Karel Vošta pochází z Tábora. Studoval archivnictví, působí jako regionální historik na volné noze. Je smluvním správcem židovského hřbitova v Radeníně a autorem knihy Židé na Chýnovsku.