W.O.W.

Women of the Wall, zkráceně také WOW, je skupina židovských žen usilujících o stejná práva, jaká jsou dopřána židovským mužům u Západní zdi. To znamená, že požadují možnost svobodně se modlit, číst ze svitku Tóry, ale…


Skromně, ale hezky…

Letošní svátek Šavuot byl plný otazníků a nečekaných odpovědí. Reformní židé slaví svátek shodně, jako je tomu v Erec Jisrael, jeden den. Ale tradiční židé se hlásí k tradici oslav v galutu – vyhnanství, tedy slaví dny…Výstava Nový světový pořádek

U příležitosti 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha uspořádal Památník ticha v prostorách Karolina výstavu s názvem Nový světový pořádek. Ta se ovšem nevěnuje okolnostem samotného atentátu, nýbrž technokratické vizi spojené s novým uspořádáním evropského…Kameny oživlých vzpomínek…

Ve východočeském městě Rychnově nad Kněžnou, které proslavil ve svých knihách už zdejší rodák Karel Poláček, bylo koncem dubna odhaleno prvních patnáct stolpersteinů, které česky nazýváme kameny zmizelých. Jsou instalovány u zdi domů, kde naposledy bydleli…


Lag ba-omer a rabínský judaismus

Mezi Pesachem a Šavuot počítáme čtyřicet devět dní Omeru a padesátý den po oslavě východu z Egypta pak nastává svátek darování Tóry. Ramban (Rabi Moše Ben Nachman 1190, Španělsko-1270, Jeruzalém) popisuje, že přijetí Tóry na…


Jeruzalém v roce 2021: Podle čísel

„Jeruzalémská fakta a trendy pro rok 2020 – letmý pohled“ je zevrubným a velmi detailním zpracováním města v číslech a grafech. Dan Halperin a Lior Schillat, předseda a generální ředitel Jeruzalémského institutu pro politický výzkum,…


Pod horou Sinaj

Jaké náboženské závazky jako progresivní židé přijímáme? Z jakého důvodu a kdy? Na jak dlouho? Má to celé vůbec smysl? Tohle jsou legitimní otázky, které si klade nejspíš každý z nás. V době, kdy světu vládne vědecký diskurz…