Nový rok stromů

Poučné midraše a příběhy k ט“ו בשבט Od středečního večera 27. do čtvrtečního večera 28. ledna slavíme 15. den měsíce švatu neboli ט“ו בשבט, jenž nazýváme též Novým rokem stromů –ראש השנה לאילנות. Gemara učí,…


Pomáhat má smysl

V minulých číslech Maskilu jsme publikovali výzvy pro dobrovolnickou pomoc v domovech sociální péče, především pak v DSP Hagibor, který se v druhé půli října potýkal s akutním nedostatkem personálu.S Evou Kalhousovou, ředitelkou Domova pro…


Tu bi-švat, Nový rok stromů

Tu bi-švat, Nový rok stromů, je pro mě každý rok milá připomínka toho, že už se blíží jaro. Jenom ta představa, že v Izraeli začínají kvést mandlovníky mi dodává optimismus, že i když to tak…


Požehnání třetí

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, že jsi mě neučinil otrokem. Když Jáchym odešel po skončeném pátečním vyučování z kabinetu učitelky Vlčkové, ta se rozhodla zavolat jeho matce. Přála si probrat celý Jáchymův problém s oběma…Středoevropský bejt din

Středoevropský bejt din bude působit jako progresivní rabínský soud pro Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko Pro nejen českou židovskou komunitu přinese nový progresivní bejt din nové možnosti a další rozměr judaismu. Jak řekl rabín David…


Život jako vzrušující divadelní představení

Neobyčejně rychle dokázal Michael Žantovský přeložit nejnovější memoárové dílo Madeleine Albrightové PEKLO A JINÉ DESTINACE, takže kniha vyšla ve stejném roce v New Yorku i v Praze, kde ji vydalo renomované Argo. Líčí zde svůj životní příbě…


Leonard Cohen: život v hudbě

Newyorský publicista Liel Leibovitz ve své knize o světoznámém hudebníkovi překročil hranice běžného životopisu. Však ji také netuctově nazval: LEONARD COHEN – ŽIVOT, HUDBA A VYKOUPENÍ. Cohen svými písničkami, ale i básněmi a myslitelskými úvahami…Představ si, že máš tisíc zlotých…

Tento měsíc jsme sáhli do polského kapesního vydání knížky anekdot Tylko bez cudów. Tento výbor sestavil Rajmund Florans a vyšel roku 1987 ve Varšavě v neuvěřitelném nákladu padesát tisíc výtisků! Zvláštností je, že knížečka malých rozměrů…