Jičín a židovská kultura

Kulturní program a využití jičínské synagogy, výjimečné barokní stavby z konce 18. století, a bývalé židovské školy v Židovské ul. 100 zajišťuje od roku 2002 společnost Baševi, o. p. s., pojmenovaná podle významného židovského finančníka a mecenáše Jakoba Baševiho (1570–1634), který působil v Praze i v Jičíně a je pohřben v Mladé Boleslavi. Skupina přátel sdružených v tomto spolku vzala na sebe odpovědnost pečovat o židovské památky na Jičínsku, pořádat kulturní akce pro veřejnost a prostřednictvím přednášek a seminářů předávat veřejnosti co možno nejucelenější obraz o židovské kultuře, náboženství, tradicích a historii židovského národa a státu Izrael.

Jednodenní židovský festival

Již tradiční minifestival židovské kultury Jičínský šoulet se bude konat v neděli 26. srpna.

Začne v 10 hodin komentovanou prohlíd- kou židovského hřbitova v Jičíně-Sedličkách, sraz zájemců bude před vchodem. Na hřbitově, který leží dva kilometry za městem, je na vybraných hebrejských náhrobcích umístěn překlad do češtiny.

Od 14 hodin bude festival pokračovat v budově v Židovské 100 přednáškou s prezentací PhDr. Heleny Krejčové, ředitelky Cen- tra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války, na téma Uloupené umění: ukradený židovský majetek a jeho poválečné osudy.

A od 18 hodin program Jičínského šouletu vyvrcholí v synagoze koncertem pražské kapely Rejbele, která ze svého repertoáru nabídne židovský klezmer, tradiční písně v jidiš a také několik balkánských písní. Synagoga v Jičíně je v červnu až září otevřena denně od 9 do 17 hodin.

Výstava o přírodě Izraele

V prostorách bývalé židovské školy v Židovské ul. 100 sídlí nyní Židovské muzeum v Jičíně, kde je možné shlédnout stálou expozice Židovští spisovatelé, dramatici a kritici a konají se zde také časově omezené výstavy.

28. července zde otevře své brány výstava fotografií Lukáše Falteiska a maleb Máří Mikšaníkové Izrael zespoda / Krajiny Izraele. Svůj pohled na tuto zemi představí biolog a jeskyňář Lukáš Falteisek a malířka Máří Mikšaníková. Nepůjde však o tisící první pohled na známé památky, ale o místa, která většina turistů nenavštíví, neboť jsou obtížně přístupná. Autoři se – i díky spolupráci se speleology z Centra pro výzkum jeskyní při Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě – dostali na řadu málo známých, ale velmi zajímavých lokalit. Šlo o vápencové a solné jeskyně, ale také o podzemí vytvořené v různých dobách a z různých důvodů člověkem. Spoustu pozoruhodností ukrývají také místní pouště. Ty při bližším pohledu vlastně nejsou pusté… Izrael má totiž to štěstí, že se nachází na okraji pouštního pásu kolem obratníku Raka, kde podmínky ještě umožňují rozvoj poměrně pestrého života přizpůsobeného na extrémní prostředí.

Výstava potrvá do 30. září – ale ještě před skončením tu ve středu 26. září od 18 hodin proběhne komentovaná prohlídka s oběma autory. Doprovodná přednáška Lukáše Falteiska z Přírodovědecké fakulty UK nám přiblíží konkrétní místa, odkud snímky pocházejí, a okolnosti jejich pořízení. Návštěvníci se dozvědí zákulisí unikátních snímků z těžko přístupných míst v podzemí či zajímavosti o vzniku kreseb izraelské krajiny.                                                  

(elf)

Přidej komentář jako první k "Jičín a židovská kultura"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*