Jeruzalémské metro

Kolem Jeruzaléma jsou hory

/Žalm 125, 5: Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin, nyní i navěky.

Až doposud, když člověk projížděl vlakem mezi Jeruzalémem a Tel Avivem, nemohl nevzpomenout na tato slova z žalmu 125. Trať, která spojuje dvě největší izraelská města, kopíruje trasu staré železnice vybudované roku 1892 ještě za osmanské nadvlády. Tato železnice vedla původně z Jeruzaléma do Jaffy a podle některých zdrojů byla považována za vůbec první železniční dráhu na Blízkém východě. Vzhledem k technickým možnostem té doby je na trati jen minimum tunelů či mostů, a tak se převážně vlní mezi kopci, které se nacházejí kolem Jeruzaléma. To se samozřejmě odráží i v rychlosti, kterou vlak jede (můžeme-li zde vůbec použít slovo „rychlost“…). Cesta vlakem z Jeruzaléma do zhruba 60 kilometrů vzdáleného Tel Avivu může trvat skoro dvě hodiny. To vše samo- zřejmě místní železniční dopravě značně ubírá na praktičnosti – poetický zážitek při vyhlídkové jízdě po trase staré osmanské železnice je však zaručen…


Původní železniční stanice v Jeruzalémě v roce 1900 (zdroj: Wikimedia)

Před několika lety bylo zavedeno vlakové spojení z Tel Avivu na terminál letiště Ben Guriona, a to s přímou návazností na vlak z Jeruzaléma, který tím tak trochu vylepšil své skóre. Co ztrácel na rychlosti, získal nyní na pohodlnosti, když s jedním krátkým přestupem mohli cestující dorazit přímo do letištní haly. Tento krok byl však jen součástí mnohem rozsáhlejšího plánu, a sice vybudo- vání vysokorychlostní železniční dráhy na trati Jeruzalém – Tel Aviv.

První a nejočekávanější úsek tohoto dlouhá léta připravovaného projektu byl nakonec se zpožděním otevřen letos 25. září, během svátku Sukot. Od tohoto dne začaly jezdit vlaky mezi Jeruzalémem a letištěm Ben Guriona každou půlhodinu a cestující se na letiště nyní dostanou za neuvěřitelných 21 minut. Jde o přímé spojení, které jede na mezinárodní letiště bez dalších zastávek z nově vybudované jeruzalémské stanice Jicchaka Navona (nedaleko místního autobusového nádraží).

Tato stanice je možná také jedním z důvodů, proč sedmnáct let připravovaný projekt nabral takové zpoždění v realizaci. Železniční stanice „Jicchak Navon“ působí na turistu jako zastávka běžného metra a je položena 80 metrů pod zemí. To z ní  dělá jednu z nejhlouběji položených stanic na světě. (Pro srovnání: nejhlubší stanice pražského metra, Náměstí Míru, je 53 metrů hluboko).

Pro Izrael tento fakt samozřejmě znamená novou výzvu v otázce bezpečnosti. Na trase se nachází několik dalších tunelů, z nichž nejdelší měří přes 11 kilometrů. Během výstavby se vyskytly pochyby o bezpečnosti provozu této trati i mezi experty. Na začátku září však proběhla úspěšná cvičení protiteroristické obrany a simulovaná evakuace v případě teroristického útoku v těchto specifických podmínkách a vysoko- rychlostní trať byla ve svém prvním úseku slavnostně uvedena do provozu. Není bez zajímavosti, že cestující, kteří vlastní zákaz- nickou kartu izraelské hromadné dopravy,

Jeruzalémská stanice pojmenovaná podle bývalého izraelského prezidenta Jicchaka Navona (1921–2015) (zdroj: Wikimedia)

budou moci využít jízdu ze stanice Jicchaka Navona během prvních devadesáti dnů pro- vozu trati zcela zdarma.

V současné době probíhají pokračující práce na elektrifikaci dalších úseků trati do centra Tel Avivu. Plánují se také nová pro- dloužení trasy, například do města Modiin, a existují i návrhy na výstavbu stanic poblíž Starého města v Jeruzalémě. Izrael během své existence vybudoval moderní silniční infrastrukturu a v současné době vede ze severu na jih této malé země hned několik vysokorychlostních silnic a dálnic. Naopak do modernizace hromadné dopravy dosud příliš neinvestoval a osobní automobil se tak postupně stal zdaleka nejoblíbenějším dopravním prostředkem běžných Izraelců. Výsledkem toho jsou nekonečné každodenní zácpy na hlavních silničních tazích. Pokud se nyní nově otevřená trať stane úspěšným základem pro budoucí komplexní síť vysokorychlostních železnic v zemi, může to přinést mnohé pozitivní změny.

RÁCHEL POLOHOVÁ

Přidej komentář jako první k "Jeruzalémské metro"

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.


*