Zdanění církevních restitucí

Ústavní soud 15. října zveřejnil své konečné rozhodnutí zrušit zdanění církevních restitucí. Zákon, který prosadila současná vláda a podepsal prezident Miloš Zeman, označil Ústavní soud v daném znění za protiústavní a zrušil jeho kontroverzní část.

Společné prohlášení Ekumenické rady církví, Federace židovských obcí a České biskupské konference k tomuto tématu:

Ekumenická rada církví, Česká biskupská konference a Federace židovských obcí vítají rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil změnu zákona, která měla zavést „zdanění“ církevních náhrad vyplácených církvím a náboženským společnostem v souvislosti s majetkovým vypořádáním.

Ústavní soud potvrdil, že údajné „zdanění“ bylo ve skutečnosti zakrytým způsobem, jakým měla být dodatečně snížena dohodnutá a smluvně zakotvená výše náhrad. Takové zneužití legislativní moci státu proti jinému subjektu považujeme za velmi nebezpečné a do budoucna varujeme před podobnými populistickými pokusy, byť by se třeba netýkaly církví.

Vyjadřujeme vděčnost všem, kteří v této kauze stáli na straně právního řádu, zejména senátorům a poslancům, kteří podali podnět k Ústavnímu soudu.

Praha, 16. října 2019

Kardinál Dominik Duka, předseda České biskupské konference
Daniel Ženatý, předseda Ekumenické rady církví
Petr Papoušek, předseda Federace židovských obcí