Židovští architekti v Praze (2): Leopold Ehrman

Leopold Ehrmann byl německy mluvící architekt židovského původu. Narodil se v roce 1886 ve Strakonicích do rodiny textilního obchodníka. Studoval v Plzni a ve Vídni a po dokončení studií si založil ateliér v Praze. Podobně jako řada dalších pražských židovských německy mluvících architektů tvořil ve stylu funkcionalismu. Velká část jeho tvorby se týkala židovské obce, například přestavba Smíchovské a Karlínské synagogy nebo vrátnice a obřadní síň na novém židovském hřbitově na Olšanech. Zajímavé je, že se ve dvacátých letech Leopold Ehrmann podílel také na úpravě budovy dnešních Lauderových škol, ve kterých v té době sídlil sirotčinec. Jeho asi největším projektem je nárožní činžovní dům v Lodecké ulici. Ehrmann však nenavrhoval pouze funkcionalistické stavby, ale  inspiroval se také českým architektonickým kubismem, což je vidět hlavně na náhrobku Franze Kafky, který vytvořil v roce 1924. V roce 1940 se mu povedlo s manželkou emigrovat do Spojených států do Chicaga, kde v roce 1951 umírá.

Autor: Filip Meszaros

Vrátnice Nového židovského hřbitova v Olšanech