Radostné setkání na Šavuot

Více než dva měsíce jsme se nemohli setkávat při žádných komunitních akcích nebo bohoslužbách, a o to větší radost jsme měli na setkání ku příležitosti svátku Šavuot. Je to sice svátek radosti z obdržení Tóry, ale my jsme měli radost i ze samotného setkání. Sešlo se nás dost, asi jsme už hladověli po vzájemnosti a skutečném setkání. Virtuální bohoslužby i akce na sociálních sítích jsou dobré, lepší než nic, ovšem živý kontakt je nenahraditelný. Setkání se uskutečnilo v kavárně Fair Food Club poblíž Karlova náměstí. Mléčné a vegetariánské dobroty gruzínské kuchyně byly vynikající. Duchovní stravu zajistil kantor Ivan Kohout, který nás provedl šavuotovou bohoslužbou.

KM