Halič, Slezsko a Spiš ve světle společného židovského dědictví

Synagoga v Krnově

Slezský židovský spolek Beit Silesia se rozhodl zapojit do mezinárodního projektu společně s Centrem pro progresivní a reformní judaismus v Krakově a slovenskou kapelou Mojše Band. Projekt je podpořen Visegrádským fondem a představuje jedinečnou kulturní výměnu mezi Českem, Polskem a Slovenskem. Cílem je seznámit širší veřejnost s židovskou historií, kulturou a uměním společnými pro Halič, Slezsko a Spiš.

Rabínka Tanya Segal a předsedkyně ŽO Ostrava, Milena Slaninová, v krnovské synagoze

Židovský Spiš

První setkání bylo naplánováno ve Spišské Belé pod Tatrami v říjnu loňského roku. Vzhledem k epidemiologické situaci a cestovním omezením proběhlo pro polské a české hosty žel pouze online. Na programu byl hudební workshop, přednášky a koncert židovské hudby. Vedení se ujal Michal Paľko – hudební vědec, skladatel a cimbálový virtuos. Účastníci měli příležitost se něco dozvědět jak o spišské židovské hudbě, tak o historii a současnosti židovského života ve Slezsku (v Krnově a Opavě) a rovněž o významu svátku Sukot. Na závěr následoval koncert „Zipserim“ skupiny Mojše Band.

Michal Paľko z kapely Mojše Band v krnovské synagoze

Židovský Krnov

Záštitu nad další událostí převzala Židovská obec v Ostravě. V září 2021 jsme se už mohli všichni setkat osobně v krnovské synagoze, zrestaurované v původní architektuře a designu. Provázení večerem tentokrát převzal Petr Aharon Tesař, který zaujal několik desítek návštěvníků netradiční přednáškou s úryvky historie a zároveň současnosti života v synagoze. Sjednocujícím tématem byly tradice, vztahující se k židovskému novému roku Roš ha-šana. Zamyšlení nad složitějšími halachickými tématy však již bylo doménou Tanyi Segal, rabínky ŽO Ostrava a Beit Kraków, která následně vedla večerní novoroční bohoslužbu, otevřenou i zájemcům z řad veřejnosti. Nakonec účastníci mohli slyšet zvuk šofaru v profesionálním podání Michala Paľka, který se staral o hudební doprovod celé akce, a ochutnat tradiční pokrmy, typické pro tento svátek. Vzhledem k pojetí občerstvení způsobem „co kdo přinese“ byla zajištěna rozmanitost pojetí rošhašanových dobrot.

Židovská Opava

A ve Slezsku jsme se sešli ještě jednou v říjnu na jednodenním semináři, který zahájil předseda spolku Beit Silesia Zdeněk Moše Jeník. Pozvání přijal primátor města Opavy a další významní představitelé vzdělávacích a kulturních organizací. Přednáška historika a archiváře Mgr. Zdeňka Kravara, Ph.D. o slavných opavských židovských rodinách měla velký úspěch. Zmíněny byly zejména rodiny, jejichž příslušníci jsou pohřbeni na opavském židovském hřbitově, který je výjimečnou historickou památkou a spolek Beit Silesia jej postupně opravuje za přispění řady sponzorů, např. Nadačního fondu obětem holocaustu či Moravskoslezského kraje. Rabínka Tanya Segal nás seznámila s původem a významem židovských zvyků a obřadů při úmrtí člověka. Večer měl celkově úžasnou duchovní atmosféru a vygradoval závěrečným koncertem skupiny Mojše Band naživo a v plné sestavě. Rovněž díky kvalitnímu ozvučení v Art klubu v Obecním domě to byl skutečně zcela jedinečný hudební zážitek.

Rabínka Tanya Segal a primátor města Opava, Ing. Tomášem Navrátilem

Židovský Krakov

Poslední akce, která nás ještě čeká, proběhne na začátku svátku Chanuka koncem listopadu. Organizátorem je Centrum pro progresivní a reformní judaismus, které iniciovalo tento projekt a vytvořilo jeho strukturu – vizi aktivit zakořeněných v historii. Opět se můžeme těšit na přednášky o židovských dějinách Haliče, současné spolupráci všech tří regionů a na prezentaci o renovaci historické synagogy v centru Krakova – projektu „Synagoga Beit Kraków“. Vyvrcholením celého programu pak bude divadelní koncert židovské hudby.

Kamila Milka Tesařová,

Beit Silesia, Židovská obec v Ostravě

Foto: Petr Sonnenschein

Rabínka Tanya Segal a Petr Aharon Tesař