Výstava Nový světový pořádek

Památník ticha v prostorách Karolina

U příležitosti 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha uspořádal Památník ticha v prostorách Karolina výstavu s názvem Nový světový pořádek. Ta se ovšem nevěnuje okolnostem samotného atentátu, nýbrž technokratické vizi spojené s novým uspořádáním evropského jihovýchodu. Audiovizuální projekce, které výstavu spoluutvářejí, přibližují návštěvníkům vizi prostoru vystavěného na rasové kvalitě obyvatel. Jedná se o nepříliš známý obraz Heydricha obklopeného pseudovědeckými rasovými specialisty.

Výstava si mimo jiné klade za cíl otevřít dialog s mladou generací a doprovází ji vzdělávací program pro 2. stupeň základních škol a střední školy, který je založen na práci s prameny. Žáci pracují za pomoci lektora s historickými materiály a společně se pokouší pochopit ideologii nacistického plánování budoucnosti. Společně posléze diskutují o etických otázkách spojených se zneužitím vědy pro politické cíle.

Výstava je v prostorách Karolina přístupná do 12. července.

E.P.