Hebrejština v srdci Evropy

ULPAN tým

S ředitelkou a zakladatelkou pražského ulpanu Zorkou Jerby jsme si povídaly o tom, jak vznikla myšlenka založit v Česku školu pro intenzivní výuku hebrejštiny a co vše může studentům nabídnout

Co tě přimělo založit Ulpan a jaké byly jeho začátky? Už jsi měla zkušenosti s výukou hebrejštiny?

Ulpan v jeho moderní podobě jsme zakládaly v roce 2008 spolu s Lenkou Bukovskou jako dvě nadšené lektorky, které milovaly hebrejštinu a chtěly ji učit odlehčeným a tvořivým způsobem s důrazem na komunikaci a praktické využití. S učením hebrejštiny a vedením lektorů jsem měla už předchozí zkušenost z kurzů organizovaných Židovskou agenturou. Při vytváření konceptu výuky jsem hodně čerpala i z několikaletého pobytu v Izraeli. V roce 2011 se k nám přidala Pavlína Čermáková, která především pomohla rozběhnout další doprovodné programy.

Někomu by se mohlo zdát, že takový jazyk jako hebrejština je okrajovou záležitostí, a i v hlavním městě o jeho výuku nebude příliš zájem…

Opravdu nejsme velká továrna na jazyky. Občas s nadsázkou říkám, že hebrejštinu většina lidí nepotřebuje (na rozdíl od angličtiny nebo němčiny) a učí se ji z čiré lásky. To má však velké výhody – studenti se učí proto, že opravdu chtějí, a to je pak znát na atmosféře ve třídě i pokrocích. V posledních letech jsme měli stabilně kolem 100 celoročně docházejících studentů, a to umožňuje vytvořit si osobní vztah s každým z nich a udržet tak rodinnou atmosféru, která je pro nás důležitá.

Máš přehled, kdo jsou studenti Ulpanu a jaké jsou jejich motivace?

Věkové rozpětí studentů je velmi široké, asi od 18 do 75 let a stejně tak jsou různé i důvody ke studiu: plánovaná cesta do Izraele, izraelský partner, přiblížení se ke svým židovským kořenům skrz jazyk, láska k izraelské kultuře, historii či literatuře a ambice číst texty v originále. Studenti teologie třeba přicházejí „zmodernizovat“ a zúročit znalosti biblické hebrejštiny. Důvodů je mnoho a občas jsou velmi niterné. Vždy mě fascinuje sledovat, jak se, ze zdánlivě nesourodé skupiny – věkově, vzděláním či právě důvodem studia, během krátké doby vytvoří úžasně propojený živý organismus.

Absolventi kurzu se svým učitelem

Jaká činnost podle tebe studenty nejvíce baví?

To se hodně liší. Určitě studenty obecně těší, když si na vlastní kůži vyzkouší, že to, co se učí ve třídě, pak funguje v reálných situacích – porozumí zprávám z rádia nebo si přečtou vzkaz v hebrejštině. Například v začátečnickém kurzu ráda provozuji malý „experiment“, kdy na 4. či 5. lekci vyzvu studenty, aby ve dvojicích zkusili co nejdéle konverzovat hebrejsky. Nejdřív se tváří nejistě, ale pak se do toho pustí a jsou sami překvapeni, jak hovor plyne a co vše už umí říct.

Máme za sebou čerstvou zkušenost, kdy jsme přecházeli kvůli uzavírkám a karanténám na online výuku. Jak se s tuto výzvou vyrovnal Ulpan?

Už před covidovými omezeními jsme nabízeli některé kurzy online, takže nebyl problém během několika málo dní převést všechny stávající kurzy do online prostředí rychle a hladce. Všichni studenti jen s malou pomocí změnu zvládli a byli vděční za možnost ve výuce plynule pokračovat. Rychle si oblíbili i některé výhody online výuky – kromě ušetřeného času na cestu především možnost pořízení nahrávek lekcí, které si pak mohou zpětně přehrávat a vracet se k probrané látce.

Paradoxně mohla online výuka otevřít dveře i vzdálenějším studentům mimo Prahu. Je tedy o online kurzy stále zájem, i když se epidemie zklidnila?

Ano, a zájem dokonce stále narůstá. Mám radost, že takto umožňujeme studium zájemcům, kteří nemají možnost prezenční výuky. Od zimního semestru, tedy zhruba v polovině října, představíme ještě širší nabídku online kurzů, a to na všech úrovních. Postupem času jsme vypilovali metodiku, a upravili studijní materiály pro online výuku. Lekce jsou zpravidla kratší (60-90 minut) a skupinky menší, aby i přes obrazovku bylo možné zachovat interaktivní styl, pro nás tak typický. Troufám si říct, že kvalita online výuky je srovnatelná s prezenční.

Nabízí dnes Ulpan výuku studentům na všech úrovních?

Nabízíme ucelené studium od naprostých začátečníků až po velmi pokročilé studenty. Do pokročilejších kurzů se můžete přidat v podstatě kdykoliv během roku, vždy najdeme kurz vhodné úrovně. Vyšší úrovně vyučují zpravidla rodilí mluvčí.

Zorka Jerby (uprostřed) s absolventkami na závěrečné ULPAN párty

Na jaké úrovni probíhá spolupráce s festivalem KOLNOA? V nedávné době proběhla také organizační změna v rámci Ulpanu – můžeš k tomu něco povědět?

V roce 2015 se sešli zástupci Ulpanu, Roman Lesný (dlouholetý student Ulpanu) a zástupkyně Velvyslanectví Státu Izrael a vysnili si ideu Festivalu izraelského filmu KOLNOA, kterou se za další dva roky podařilo zhmotnit. Dnes jde o plnohodnotný a uznávaný festival se zaměřením na izraelskou kinematografii. V letošním roce se festival KOLNOA a jazyková škola Ulpan rozhodly, že by bylo skvělé své aktivity ještě více propojit. Proto se ředitel festivalu KOLNOA Roman Lesný stal společníkem a dalším jednatelem školy Ulpan.

Naši studenti se již nyní podílejí na přípravě festivalu KOLNOA jak ve výběru filmů a doprovodných programů, tak i při vlastním festivalu jako dobrovolníci. Lektoři Ulpanu nabízejí návštěvníkům seznámení s hebrejštinou formou přednášek „Ochutnejte hebrejštinu“ a stávající studenti si mohou užít svých jazykových znalostí při sledování izraelských filmů.

Co vše tedy dnes Ulpan nabízí?

Kromě kurzů hebrejštiny jsou to i individuální a firemní lekce. Pro naše studenty organizujeme společné oslavy a občasné literární soutěže. Od září obnovíme tradici pravidelného cyklu přednášek „Ulpan uvádí“ určených pro širokou veřejnost na témata související s moderním Izraelem, historií, kulturou a gastronomií. Už se těšíme na opravdu zajímavé přednášející. Letošní novinkou budou i kurzy četby biblických textů, které vypisujeme na přání našich studentů, kteří by rádi hlouběji prozkoumali kořeny hebrejštiny.

Vždy máme velikou radost, když se nakonec podaří našim studentům procestovat Izrael – se znalostí jazyka, historie, současnosti a souvislostí je to úplně jiný zážitek. Věříme, že právě studium v Ulpanu tuto možnost otevírá všem.

Ptala se Ráchel Polohová

Letní kurzy
Právě probíhají letní kurzy, do nichž je stále možné se zapsat. Pro začátečníky, kteří by rádi k hebrejštině jen přivoněli a pak se rozhodli, jestli ve studiu chtějí pokračovat dlouhodobě, je ideálním začátkem právě léto – nabízíme třeba 5denní intenzivní kurzy, online i prezenční kurzy. Všechny začátečnické kurzy mají označení Alef. V letních kurzech pro mírně pokročilé („Jom jom“) se naučíte zvládnout běžné každodenní situace, se kterými se můžete v Izraeli setkat. A protože se letošní letní kurzy zaměřují na Jeruzalém, „projdete se“ jeruzalémskými ulicemi, „posedíte“ v jeruzalémské kavárně, „nakoupíte“ ovoce na jeruzalémském tržišti apod. V kurzech pro pokročilé („Shirim“) se zase seznámíte s Jeruzalémem a jeho historií skrze písně. Podrobné informace najdete na www.ulpan.cz.
Těšíme se na vás v kurzech či na jiných akcích.
Za tým Ulpanu, Zorka Jerby