Podpořte vznik siduru Sulam Ja’akov, který vydává Bejt Simcha

Říká se dva Židé, minimálně tři synagogy. Se sidurem Bejt Simcha se neztratíte ani v jedné z nich.

Sidur je průvodce, název je ze slova seder – pořádek. Je to tedy váš pomocník, ať už jdete do synagogy jen na hlavní svátky, nebo chodíte pravidelně na šabat, pomůže vám se zorientovat v tom, co se zrovna během bohoslužby děje. Vysvětlí vám také, co, kdy a proč se dělá. Dozvíte se i další zajímavosti bez ohledu na vaši míru zbožnosti.

Sidur Sulam Ja’akov (Jákobův žebřík), který vydává Bejt Simcha, je určený všem, kteří se chtějí zorientovat a preferují česko-hebrejskou verzi. Součástí této knihy je i transliterace hebrejského textu – i když neumíte hebrejsky, máte možnost daný text správně přečíst. Žádný učený z nebe nespadl a někde se začít musí. Věřte, že s časem už nebudete hebrejský text vnímat jako rozsypaný čaj a začnete číst z originálu.

Podstatou židovství je komunita. Naším cílem je umožnit praktikujícím Židům i těm, kteří své kořeny teprve objevují, orientaci v židovské liturgii tak, aby se v synagoze cítili dobře a smysluplně.

V těchto dnech můžete na platformě Donio vznik tohoto siduru podpořit. Vybrané prostředky budou použity především na výrobu knihy. Dále pak na honoráře pro autory a odměny pro kvalifikované jazykové korektory. V neposlední řadě pak na oponentní posudky odborných autorit. Případný převis finančních prostředků bude použit na podporu péče o přeživší Šoa.

Více informací naleznete na tomto odkazu: https://www.donio.cz/sidur

Ukázka uspořádání
Obsah