Mezinárodní konference k Terezínské deklaraci

Nejen jako připomínku holocaustu, ale i jako vyjádření k hrůzám právě probíhající války uspořádalo ministerstvo zahraničních věcí mezinárodní konferenci k Terezínské deklaraci. Konferenci ve dnech 2.–4. listopadu 2022 v Černínském paláci za účasti zástupců 38 signatářských zemí inicioval zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Robert Řehák z ministerstva zahraničních věcí s cílem přispět k boji proti nenávisti, xenofobii a antisemitismu, které se v současnosti projevují hlavně v online prostoru.

Na dotaz Maskilu zvláštní zmocněnec dr. Robert Řehák zmínil hlavní poslání konference: „Události holocaustu se nám vzdalují, ale nesmějí být zapomenuty. I v současném světě se žel stále odehrávají podobné hrůzy, o kterých se dozvídáme například v důsledku neospravedlnitelné ruské agrese na Ukrajině. I z tohoto důvodu jsme konferenci zaměřili hlavně na vzdělávání mladých lidí, reflexi a na řešení nespravedlností z dob holocaustu. Rádi bychom přispěli k tomu, aby se podobné hrůzy neodehrávaly ani za našich dnů a ani v budoucnosti.“

Zvláštní zmocněnec pro holocaust, mezináboženský dialog a svobodu vyznání Robert Řehák (druhý zleva) s účastníky konference

V rámci konference proběhla také soutěž v tvorbě krátkých videí na téma „proč a jak dnes připomínat holocaust“? Té se nakonec účastnilo několik desítek mladých lidí z celého světa. O tom, jak vypadá setkání přeživších hrůz minulých a současných, smutně vypovídá video, jež pro soutěž zaslala Natalya Lira z Ukrajiny. Dívka uprchla před ruskou agresí z Ukrajiny do Velké Británie, kde se jí ujala československá rodačka a přeživší holocaustu Lydia Tischlerová. Jejich sdílení zkušeností z války a etnické genocidy je o to více šokující, když si uvědomíme, že obě ženy dělí jen dvě generace.

V průběhu konference signatářské země přednesly své dobrovolné závazky na příští tři roky a přicházely s novými projekty a kroky, které by mohly být podniknuty v rámci naplňování Terezínské deklarace. Na programu byl také úžasný koncert Defiant Requiem některých i málo známých terezínských skladatelů a návštěva Terezína, kde účastníci konference mohli vidět žel i hroutící se historické budovy – mimo jiné i objekty, z nichž byly pořízeny slavné snímky fotbalového utkání v terezínském ghettu. Doufejme, že český stát zajistí rychlé a účinné řešení tohoto stavu, aby budovy byly zachovány jako svědectví pro příští generace. 

Mezinárodní konference k Terezínské deklaraci

Více informací je dostupných na webových stránkách www.mzv.cz/terezindeclaration

Autor: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky