Rabínské slovo

Chanuka

Svátek světel, který trvá osm dní, slavíme na přelomu listopadu a prosince, podle židovského kalendáře od 25. kislevu. Každý den zapalujeme o jedno světlo více (svíce nebo knot v oleji). Chanuka je historickým svátkem, který…


Znovuobnovení stvořeného světa

Na šabat 9. října připadla paraša Noach (Genezis 6,9-11,32). V té předešlé, Berešit, jsme četli o stvoření světa a o všem, co je na něm. Naše aktuální paraša vypráví o tom, že se časem nejen lidé,…


Nejen k Vysokým svátkům

Roš ha-šana, Jom kipur a Sukot jsou nejvíc nabitým svátečním obdobím židovského roku. Svým způsobem stojí v zrcadlovém odrazu k Pesachu a Šavuot. Obě období konstituují židovskou identitu a pozitivní program židovství. Spojení Pesachu a…


Nebyly větší svátky…

V Mišně, oddíl Mo’ed, traktát Ta’anit 4:8 a v Talmudu, traktát Ta’anit 30b se uvádí: .אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: לֹא הָיוּ יָמִים טוֹבִים לְיִשְׂרָאֵל כַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּאָב וּכְיוֹם הַכִּפּוּרִ Řekl raban Šim’on ben Gamli’el:Nebyly…


Paraša Chukat a Izrael, který doufá v Hospodina

O šabatu, 19. června čteme v synagogách parašu Chukat (Nu 19,1–22,1). Počátek paraši nás seznamuje se zákony ohledně červené krávy – אדומה פרה, které patří do oblasti zákonů o rituální nečistotě a čistotě – טומאה וטהרה,…
Několik slov k paraše Mišpatim

Na šabat, 13. února čteme parašu Mišpatim – právní ustanovení (Exodus 21,1–24,18). Tento šabat je prvním dnem měsíce adaru a zároveň druhým dnem roš chodeš. Šabat proto také nazýváme שקלים שבת – šabat šekelů, neboť…


Nový rok stromů

Poučné midraše a příběhy k ט“ו בשבט Od středečního večera 27. do čtvrtečního večera 28. ledna slavíme 15. den měsíce švatu neboli ט“ו בשבט, jenž nazýváme též Novým rokem stromů –ראש השנה לאילנות. Gemara učí,…


Nalézání pozitivního v negativních situacích

Zanedlouho uplyne jeden rok od okamžiku, kdy jsme se začali potýkat s onemocněním COVID-19, které zanedlouho po svém objevení vyvolalo celosvětovou pandemii s následky, které bychom si předtím dokázali jen velmi těžko představit. Následkem onemocnění zemřely statisíce…