Rabínské slovoNěkolik slov k paraše devarim a k měsíci avu

Každoročně o šabatu před půstem 9. avu v synagogách začínáme číst poslední, Pátou knihu Mojžíšovu – DEVARIM a její stejnojmennou první parašu (Dt 1,1-3,22). Letos tento šabat připadá na 4. den měsíce avu neboli na…


Izrael slaví 75 let své existence

Pátého dne měsíce ijaru, což letos odpovídalo středě 26. dubna, oslavil Izrael své 75. narozeniny. Cesta k nezávislosti židovského státu po téměř dvou tisících letech, kdy zaslíbená země byla v rukou cizích národů, nebyla jednoduchá….


Svoboda je hodnota, o kterou je třeba usilovat

Pesach nazýváme svátkem jara, svátkem macesů – nekvašeného chleba, a svátkem svobody. Každé z těchto pojmenování má svůj význam a odkazuje na důležitý aspekt svátku. Možná nejpůsobivější poselství Pesachu spočívá v jeho příběhu osvobození Židů z…


Purim a jeho obyčeje

Od pondělního večera 6. března do úterního večera 7. března jsme slavili PURIM neboli SVÁTEK LOSŮ. Je jedním ze svátků, který nemá svůj původ v Tóře, ale byl ustanoven učenci – chagim mid’rabanan. Tyto svátky, Chanuka,…


Nemožné volby ve světle tragédií

Dvacátého sedmého ledna si připomínáme osvobození koncentračního tábora Osvětim. Toto datum se stalo významným dnem českého kalendáře v roce 2000, a to z iniciativy České rady pro oběti nacismu, Federace židovských obcí v ČR a…Rabi Meir a Bruria – příběh superhrdinů

V Talmudu je ohromné množství příběhů o rabínech, učitelích, žácích, prorocích a o mnohých dalších postavách. V talmudických příbězích se také často objevují ženy a snad nejznámější ženskou postavou rabínské literatury je Bruria, žena rabiho Meira. Bruria byla dcerou rabiho Chananji…