Rabínské slovo

Pamatuj, co ti učinil Amálek – Hitler

(K Malému svátku Purimu – Purim katan) Letošní rok 5782 je přestupným rokem, a proto v něm máme dva měsíce adary – první a druhý adar. Čtrnáctého dne prvního adaru, v úterý 15. února slavíme…


Léčení je micva

Několik postřehů na téma lékařské etiky pohledem rabínské tradice Základním předpokladem, z kterého vychází židovský pohled na lidský život začíná příběhem stvoření člověka. Tóra několikrát opakuje a zdůrazňuje, že člověk je stvořen k obrazu Božímu….Chanuka

Svátek světel, který trvá osm dní, slavíme na přelomu listopadu a prosince, podle židovského kalendáře od 25. kislevu. Každý den zapalujeme o jedno světlo více (svíce nebo knot v oleji). Chanuka je historickým svátkem, který…


Znovuobnovení stvořeného světa

Na šabat 9. října připadla paraša Noach (Genezis 6,9-11,32). V té předešlé, Berešit, jsme četli o stvoření světa a o všem, co je na něm. Naše aktuální paraša vypráví o tom, že se časem nejen lidé,…


Nejen k Vysokým svátkům

Roš ha-šana, Jom kipur a Sukot jsou nejvíc nabitým svátečním obdobím židovského roku. Svým způsobem stojí v zrcadlovém odrazu k Pesachu a Šavuot. Obě období konstituují židovskou identitu a pozitivní program židovství. Spojení Pesachu a…


Nebyly větší svátky…

V Mišně, oddíl Mo’ed, traktát Ta’anit 4:8 a v Talmudu, traktát Ta’anit 30b se uvádí: .אָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל: לֹא הָיוּ יָמִים טוֹבִים לְיִשְׂרָאֵל כַּחֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּאָב וּכְיוֹם הַכִּפּוּרִ Řekl raban Šim’on ben Gamli’el:Nebyly…


Paraša Chukat a Izrael, který doufá v Hospodina

O šabatu, 19. června čteme v synagogách parašu Chukat (Nu 19,1–22,1). Počátek paraši nás seznamuje se zákony ohledně červené krávy – אדומה פרה, které patří do oblasti zákonů o rituální nečistotě a čistotě – טומאה וטהרה,…