Tradice a praxe

Požehnání třinácté

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž věnčíš Izrael krásou. Když se Jáchym probudil po oné noci, kdy ve svém pokoji namaloval obraz tančícího páru a dítěte, kteří se na sebe navzájem dívají, zprvu…


Klimatické změny, Jeruzalém a šmita

Rabíni už dlouhé věky jasně říkají, že Bůh prověřuje lidstvo skrze péči o stvoření. „Když Bůh stvořil člověka, vzal ho a ukázal mu všechny stromy v zahradě Eden a řekl mu: dávej pozor, abys nezkazil a…


Havdala je pro všechny

Většina čtenářů Maskilu už asi zaznamenala projekt „V krabici“, který nabízí široké židovské komunitě objednávky krabice, tašky či košíčku k vybraným židovským svátkům nebo k šábesu. Za projektem stojí skupina dobrovolníků, která každou „krabici“ vždy tematicky vymyslí,…


Halel na šoulet

Co je to šoulet? Přátelé, šoulet je pomalu se rozvíjející hluboká mystika. Dobře si vzpomínám na svoje první porce šouletu. Nebylo to v dětství. Ti, co by ho u nás doma mohli vařit, zemřeli dlouho…


Požehnání dvanácté

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž opásáváš Izrael silou. Když se Jitka vrátila domů, byly dvě hodiny v noci. Sepnul jí automatický zvyk z dob, kdy ještě její syn Jáchym chodil na první stupeň, a…


Požehnání jedenácté

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž vedeš kroky člověka. Byl chladný mlhavý konec října. Onoho středečního večera nedlouho poté, co Jitka zbrkle a horlivě přislíbila, že se společně s manželem vynasnaží napravit chování svého…


Požehnání desáté

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž jsi mi dal vše, co potřebuji. Toho pondělního večera byl u Herinků doma každý sám. Odpoledne se podařilo dohodnout, jak napravit újmu, kterou Jáchym Herink se svými…


Ekologické poselství judaismu pro 21. století

Příběh stvoření začíná od přírody. Nejdříve B-h tvoří nebesa, vody, zemi, rostliny, zvířata. Člověk přichází až jako poslední. Znamená to, že je takovou “třešničkou na dortu”, anebo spíše, že je až posledním kouskem skládačky? Vztah…


Ozdobme Tóru

V plzeňské obci se část členské základny schází k pravidelný pátečním b-hoslužbám. V uplynulém roce „doba covidová“ příliš nepřála jakýmkoliv aktivitám, přesto se v Plzni podařilo na svátky Šavuot, Roš ha-šana a Jom kipur sestavit minjan a číst z Tóry….


Požehnání deváté

Požehnaný jsi, Hospodine, Bože náš, králi všehomíra, jenž zpevňuješ zemi nad vodami. Konečně skončilo setkání žáků, kteří se podíleli na ponížení Markéty Stoupové. Pod vedením jejich třídní učitelky a za spolupráce jejich rodičů zde došlo…